MEDIAD - MOBILE DISPLAY

Là hình thức quảng cáo banner hiển thị trên thiết bị di động và được tối ưu về mặt trải nghiệm, hiển thị. Xuất hiện dạng (banner tĩnh, banner động) hiển thị trên các Website lớn có nhiều lượt truy cập tại những vị trí dễ dàng nhìn thấy và gây chú ý.

RATE CARD: 40.000đ/ CPM