MEDIAD - PREMIUM DISPLAY

Là hình thức quảng cáo banner (banner tĩnh, banner động) hiển thị trên các Website lớn có nhiều lượt truy cập tại những vị trí hot, trên đầu trang hoặc những banner có kích thước lớn, dễ gây chú ý.

RATE CARD: 50.000đ/ CPM