MEDIAD - STANDARD DISPLAY

Là hình thức quảng cáo banner (banner tĩnh, banner động) hiển thị trên các Website lớn có nhiều lượt truy cập tại những vị trí dễ dàng nhìn thấy và gây chú ý. 

RATE CARD: 30.000đ/ CPM or 3000đ/ CPC